Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: INFO/00048/20

Výrobek:  Filtr DPF filtru

Název: JMJ (counterfeit)

Kód společnosti týkající se stažení z oběhu:  neznámý
Datum výroby:  neznámý

Typ varování: Ostatní

Kategorie: Motorová vozidla

Značka: Seria DPF009

Typ/číslo modelu:  E24 * 103R00/04 * 0285 (padělání)

Padělání: ANO

Druh rizika: Životní prostředí
Náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek nesplňuje požadavky na emise pro sloučeniny emisí./

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Zastavení prodeje

Popis:  padělání filtru částic vznětového motoru (DPF)

Země původu: neznámý

Varování odesláno z:: Česko