Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A12/1960/12

Produkt:  Balloner

Navn: Ballons "Happy Birthday"

Batchnummer/stregkode:  EAN- kode 8421332015579; Varepost: 141

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Legetøj

Mærke: Globos

Type/modelnummer:  Ukendt

Risikotype: Kemikalie
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder nitrosaminer (1300 µg/kg), der er klassificeret som kræftfremkaldende i kategori 2. Emissionsværdien for N-nitrosaminer overstiger den fastsatte maksimumsmængde for N-nitrosamin. Produktet er ikke i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

Beskrivelse:  Balloner af forskellige farver trykt med påskriften: "Happy Birthdag" en plade med en diameter på 29 cm udtrykt i plast.

Oprindelsesland: Spanien

Varsling indsendt af: Tyskland