Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1959/12

Výrobek:  Zábavní pyrotechnika

Název: Feuerwand –Gold (wall-of-fire)

Číslo výrobní série / čárový kód:  4250645102119

Typ varování: Závažné

Kategorie: Pyrotechnické zboží

Značka: Unknown

Typ/číslo modelu:  Feuerwand (zlatý, Bunt); GP3801–1

Druh rizika: Popálení
Výrobek představuje riziko popálení, protože požadavek na označování čisté výbušné látky je uveden pouze pro individuální odstřelu (40 g), a nikoli pro koláč nebo baterii jako celek (360 g); Bezpečnostní obal není v souladu s právními předpisy; — uvnitř výrobku může být vystaven spontánně hořlavý zapalovač. To by mohlo vést k předčasnému spontánnímu vznícení, které by mohlo být pro spotřebitele nebezpečné. Výrobek není v souladu se směrnicí 2007/23/ES o pyrotechnických výrobcích a příslušnou evropskou normou EN 15947.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Viz obrázky.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Německo