Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1958/12

Výrobek:  Zábavní pyrotechnika

Název: Sputnik

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Závažné

Kategorie: Pyrotechnické zboží

Značka: Unknown

Typ/číslo modelu:  Sputnik (Feuer und Flame); GP 1301

Druh rizika: Popálení
Výrobek představuje riziko popálení, protože: Použije se zakázané zapalovací zařízení (pojistka); — čisté výbušné množství je uvedeno pouze pro jedinou položku, a nikoli pro koláč nebo baterii jako celek; Chybí údaje o vznícení. Výrobek není v souladu se směrnicí 2007/23/ES o pyrotechnických výrobcích a příslušnou evropskou normou EN 15947.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Viz obrázky.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Německo