Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1952/18

Výrobek:  Panenku z plastu s příslušenstvím

Název: Beauty Model

Číslo výrobní série / čárový kód:  8 585030 115952

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: neznámý

Typ/číslo modelu:  Č. 5533 (v rámečku)N: 115952 (na štítku)

Druh rizika: Chemické
Na plastový materiál hlavy panenky (2-ethylhexyl) bis (-ethylhexyl) -ftalátu (DEHP) (naměřená hodnota)19 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

Popis:  Panenku z plastu se dvěma šaty a malým příslušenstvím.Balené v lepenkové krabici s průhledným okénkem.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Slovensko