Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1951/18

Výrobek:  Panenka z plastu

Název: Beauty FASHION DOLL

Číslo výrobní série / čárový kód:  5 901680 656752

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: neznámý

Typ/číslo modelu:  Č. 003 (na obalu)Odkaz: 656752 (na štítné etiketě)

Druh rizika: Chemické
Na plastový materiál hlavy panenky (2-ethylhexyl) bis (-ethylhexyl) -ftalátu (DEHP) (naměřená hodnota)32,5 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

Popis:  Panenku z plastu s růžovým/růžovým, růžovým a oranžovým polečkem.Balit v blistrech s lepenkovým papírem.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Slovensko