Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A12/1943/18

Produkt:  Hvid aerosolstreng

Navn: stelle filanti bianche

Batchnummer/stregkode:  Parti 13972 — stregkode 8021029773227

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Kemiske produkter

Mærke:  PARTY STRING

Type/modelnummer:  Ukendt

Risikotype: Brand
I henhold til piktogrammet på aerosolet indeholder produktet et antændeligt stof, mens det kun mangler mærkning af professionelle brugere.
Hvis det anvendes til dekorative formål, kan det fange brand.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Importør): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

Beskrivelse:  250 ml spray kan være en "usle skums" -skum, sidste anvendelsesdato, 05/07/2020.

Oprindelsesland: Kina

Varsling indsendt af: Italien