Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1943/18

Výrobek:  Bílý aerosol

Název: stelle filanti bianche

Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže 13972 – čárový kód 8021029773227

Typ varování: Závažné

Kategorie: Chemické výrobky

Značka:  PARTY STRING

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Požár
Podle piktogramu na rozprašovači obsahuje výrobek hořlavou látku, pokud chybí označení pouze pro profesionální uživatele.
Pokud je používán k dekorativním účelům, může se vznítit.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

Popis:  Barevný sprej o objemu 250 ml může být stranou provázaný provázkem, datem spotřeby 05/07/2020.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Itálie