Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1935/18

Výrobek:  Řetěz osvětlení

Název: 100 LED

Číslo výrobní série / čárový kód:  8 086585 023667

Typ varování: Závažné

Kategorie: Světelné řetězy

Značka: LLIN-IT

Typ/číslo modelu:  100 LET

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Mechanická pevnost ovládacího zařízení není dostatečná.
Ovládací zařízení by se proto mohlo roztrhnout, což by mohlo vést k tomu, že budou mít uživatel k dispozici živé části.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu

Popis:  Vánoční řetězec osvětlení, který se skládá z 100 LED, vícebarevné cibule s odstupem 9 metrů od kabelu.

Země původu: neznámý

Varování odesláno z:: Malta