Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1935/12

Výrobek:  Dětské oblečení

Název: Unknown

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Závažné

Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky

Značka: “D”

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Úraz
Výrobky představují riziko zranění v důsledku přítomnosti funkčních kordů v prostoru pasu, které jsou příliš dlouhé. Výrobky nejsou v souladu s příslušnou normou EN 14682.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

Popis:  Dětská výbava určená dětem do 7 let. Je opatřen značkou „D“ přeškrtnutou vlnovkou na oděvu a textilním štítkem, který je k ní připojen. V některých případech existuje nápis „Jediný obchodník – pokuta“ a na druhé straně je zde uveden nápis „Jediný obchodník Elit“.

Země původu: Bulharsko

Varování odesláno z:: Bulharsko