Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1928/12

Výrobek:  Dětské sandály

Název: Unknown

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Závažné

Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky

Značka: Magnus

Typ/číslo modelu:  Článek č. 45–0432-T1, NAVY

Druh rizika: Chemické
Výrobek představuje chemické riziko v důsledku přítomnosti 2,8 mg/kg dimethyl-fumaranu (DMF) v obuvi a 1,7 mg/kg v náhlase. Dimethyl-fumarát je látka, která je silně senzibilizující při styku s kůží, a spotřební výrobky obsahující dimethyl-fumarát jsou zakázány podle nařízení REACH.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Dětské modré sandály, balené v bílé a modré barvě z kartonu, na nichž je uvedena slova „Magnus“. Na štítku v kolonce jsou uvedena čísla výrobku a velikosti. Existuje také chráněný prostor s údaji „Desicpřevýšení“. Silikagel Vyhazovat vodu do moře. Nejedí“ v oblasti sandály.

Země původu: neznámý

Varování odesláno z:: Estonsko