Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A12/1915/18

Produkt:  Nøglering

Navn: Ukendt

Batchnummer/stregkode:  20052249

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Legetøj

Mærke: Ukendt

Type/modelnummer:  kode 5224

Risikotype: Kvælning (tilstoppet luftvej)
På grund af dets karakteristiske form, farve, udseende, volumen og størrelse er det sandsynligt, at forbrugerne vil forveksle produktet med fødevarer og følgelig placere det i munden.Dele af nøgleøjet kan let skille sig af med.
Et lille barn kan blive kvalt på de løse dele.Produktet opfylder ikke kravene i direktivet om fødevarer.

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

Beskrivelse:  Nøgleringe med et fastgjort skumstykke i form af en kiks eller et stykke frugt.

Oprindelsesland: Ukendt

Varsling indsendt af: Bulgarien