Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A12/1914/13

Produkt:  Sprøjtemaling

Navn: Peinture marine aérosol (Aerosol marine paint), 400 ml

Batchnummer/stregkode:  Parti 14.06.13 1/13: 45

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Kemiske produkter

Mærke: USHIP

Type/modelnummer:  Reference 21965 — farve "Suzukis noir" (sort)

Risikotype: Kemikalie
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder toluen (målt værdi:0,9 % i vægt).Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

Beskrivelse:  Aerosol, 400 ml

Oprindelsesland: Frankrig

Varsling indsendt af: Frankrig

Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Tjekkiet