Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1910/12

Výrobek:  Důstojník na hydraulickém vozíku

Název: Unknown

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Závažné

Kategorie: Strojní zařízení

Značka: Sodise

Typ/číslo modelu:  15484 – TH33003

Druh rizika: Úraz
Přípravek se může v průběhu používání trvale deformovat. Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 1494.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici.

Popis:  Náraz červeného hydraulického zkušebního vozíku, maximálního zatížení 3 tun.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Francie