Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1903/12

Výrobek:  Tetování není k

Název: Intenze Zuper Black

Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód INTZUP360-BLAK Šarže: 2.00 × 7743–20

Typ varování: Závažné

Kategorie: Chemické výrobky

Značka: Killer Ink

Typ/číslo modelu:  MHD 04/30/2017

Druh rizika: Chemické
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 9 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) (82,9 mg/kg), z nichž 3 je klasifikováno jako karcinogenní (11,1 mg/kg). Podle rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalém líčení nesmí polycyklické aromatické uhlovodíky překročit určitou koncentraci. Hladina PAU zjištěná ve vzorku přesáhla úroveň 0.5 ppm doporučenou v rezoluci ReAP (2008) 1.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

Popis:  Volná plastová láhev s šroubem. Nálepka: Zuper Black.

Země původu: Spojené státy

Varování odesláno z:: Německo