Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1899/18

Výrobek:  Prst Monkey

Název: Finger Monkey

Číslo výrobní série / čárový kód:  690526565659

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: Happy Monkey

Typ/číslo modelu:  FT-308-Red, 1113397

Druh rizika: Životní prostředí
Pájky ve čtyřech různých místech hračky obsahují olovo v koncentracích přesahujících mezní hodnotu.
Olovo představuje riziko pro životní prostředí.Výrobek není v souladu se směrnicí Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2).

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Dovozce)

Popis:  Elektrickou hračkou vyrobenou z tvrdého plastu, která by měla sedět kolem prstu.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Švédsko