Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A12/1897/13

Produkt:  Fryserensemiddel

Navn: Frostschutz Scheibenreiniger

Batchnummer/stregkode:  5901549216332

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Kemiske produkter

Mærke: PPH MAGMAR

Type/modelnummer:  Ukendt

Risikotype: Kemikalie
Produktet udgør en kemisk risiko, da produktets methanolindhold er langt højere end mærket eller sikkerhedsdatabladet (ifølge analyse 20,5 %).Produktet er giftigt.Desuden er produktet ikke i overensstemmelse med forordningen om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP), da der hverken er børnesikret sokkel eller takserede faresymboler, og produktet mangler den korrekte mærkning.

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

Beskrivelse:  klar og gennemsigtig flaske (ca. 22 cm høj, 1 l), blå, blå

Oprindelsesland: Polen

Varsling indsendt af: Tyskland