Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1886/18

Výrobek:  Typ kov

Název: Kirjakemetalli

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Závažné

Kategorie: ostatní

Značka: neznámý

Typ/číslo modelu:  18 x 620 mm

Druh rizika: Chemické
Výrobek obsahuje olovo (hodnotu:84 % hmotnostních) a není správně označeno pro omezené použití pouze odborníky.
Olovo je škodlivé pro lidské zdraví, protože se hromadí v těle a může poškodit plod v těle matky.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)

Popis:  Břidlice ze slitiny kovů (s bodem tání 242–260 °C) určená pro odlévání kovů a pro lití kovů a pro lití kovůProdává se v balení o hmotnosti 62 x 1,8 cm s hmotností 0,9 kg.

Země původu: neznámý

Varování odesláno z:: Finsko