Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A12/1862/17

Produkt:  Tatoveringsfarve

Navn: Lining Black

Batchnummer/stregkode:  Parti: BK135JMX40; Parti: SS 250 EXP. 1/31/2022

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Kemiske produkter

Mærke: Intenze

Type/modelnummer:  Ukendt

Risikotype: Kemikalie
Produktet indeholder polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH), herunder benzo (a) pyren (målte værdier: benzo (a) pyren: 0,2 mg/kg PAH i alt: 42,5 mg/kg).
Nogle PAH er kræftfremkaldende, herunder benzo (a) pyren. Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og fast sammensætning anbefaler, at indholdet af benzo (a) pyren (BaP) ikke overstiger 0,005 mg/kg, og at den samlede mængde PAH'er ikke overstiger 0,5 mg/kg. Produktet er ikke i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

Beskrivelse:  Tatoveringsfarve (sort tatoveringsblæk) med skruelåg.

Oprindelsesland: USA

Varsling indsendt af: Tyskland