Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A12/1861/13

Produkt:  Plastikdukke

Navn: The Girl's House

Batchnummer/stregkode:  8713149111309

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Legetøj

Mærke: Unknown

Type/modelnummer:  Varepost:4911130 — B: 360, model nr.:N86

Risikotype: Kemikalie
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi hovederne på dukker indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) over de tilladte niveauer (målt værdi op til 40,8 % af vægten).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt, når legetøjet eller børnepasningsgenstanden kan puttes i munden af børn.

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

Beskrivelse:  To plastdukker på ca. 10 cm, leveret i en blå papkasse med et gennemsigtigt vindue.Dukker med røde sko og en påklædning i flere farver.

Oprindelsesland: Kina

Varsling indsendt af: Tjekkiet