Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1858/18

Výrobek:  Autobusem

Název: Various

Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od září 2016 do listopadu 2018.

Typ varování: Závažné

Kategorie: Motorová vozidla

Značka: Evobus

Typ/číslo modelu:  Různé

Druh rizika: Úraz
Vnitřní destičky byly nesprávně namontovány do nabíjecí zásuvky USB.
To může vést ke spálení ve USB zásuvce.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Výrobce)

Popis:  Autobusem

Země původu: Německo

Varování odesláno z:: Německo

Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Finsko, Island, Slovinsko, Švédsko