Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A12/1858/17

Produkt:  Pool-sko

Navn: Slippers

Batchnummer/stregkode:  7022810116590

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Fritids-/sportsudstyr

Mærke: Ukendt

Type/modelnummer:  142765

Risikotype: Miljø
Der er 0,8 % korte chlorparaffiner (SCCP).
Markedsføring og anvendelse af artikler, der indeholder SCCP, er forbudt. SCCP findes fortsat i miljøet, er giftige for organismer, der lever i vand, og bioakkumuleres i vilde dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet. Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP-forordningen).

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Distributør): Advarsler til forbrugerne om risici

Beskrivelse:  Blå puljesko med hvid virkning på gjorden.

Oprindelsesland: Kina

Varsling indsendt af: Norge