Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1850/18

Výrobek:  Kruh

Název: neznámý

Číslo výrobní série / čárový kód:  1 804203 818085

Typ varování: Závažné

Kategorie: Klenoty

Značka: neznámý

Typ/číslo modelu:  ČL. 38–18–0813061321009

Druh rizika: Chemické
Prstenec obsahuje kadmium (naměřená hodnota:84,8 % podle hmotnosti) a uvolňuje nikl v nadměrné částce (naměřená hodnota:5,7 μg/cm²/týden).
Kadmium je škodlivé pro lidské zdraví, protože hromadí v těle, může poškodit orgány a může vyvolat rakovinu.Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud jsou přítomny v předmětech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

Popis:  Kovový, stříbřitý kroužek s velkou modrým rinem.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Slovensko