Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A12/1849/13

Produkt:  Pickupper

Navn: Amarok

Batchnummer/stregkode:  2012-2013-2014 køretøjer

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Motorkøretøjer

Mærke: Volkswagen

Type/modelnummer:  2H og SIO-MY withand 2,0 l CR motor.

Risikotype: Brand
Der kan forekomme lækager i brændstofbeholderen som følge af vibrationer, og der er ikke stor afstand mellem på den ene side, og på den anden side et luftkonditionerede rør.Der kan også være utætheder i højtryksrørene i løbet af nogle køretøjers levetid, da der er brug for mangelfulde råvarer.Udsivning af brændstof kan forårsage en brand.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

Beskrivelse:  Pickupper

Oprindelsesland: Argentina

Varsling indsendt af: Spanien

Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Tyskland, Irland, Grækenland, Det Forenede Kongerige, Kroatien, Bulgarien, Sverige, Slovenien, Danmark, Ungarn, Finland