Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A12/1849/12

Produkt:  Braselet

Navn: Unknown

Batchnummer/stregkode:  0 265185 000034

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Smykker

Mærke: Graf Arts & Craft

Type/modelnummer:  Kode GRS 016

Risikotype: Kemikalie
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den frigiver 4.15 µg nikkel/cm²/uge med en overskridelse af grænseværdien på 0.5 µg/cm²/uge.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og tilbagetrækning af produktet fra markedet.

Beskrivelse:  Mørkesølvbraselet ("faux bijoux") med 4 blå glasperler i øjenform.Produktet er forsynet med en sølvfarvet etiket.

Oprindelsesland: Tyrkiet

Varsling indsendt af: Grækenland