Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A12/1843/12

Produkt:  Balloner

Navn: Unknown

Batchnummer/stregkode:  26375006231000000100

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Legetøj

Mærke: Unknown

Type/modelnummer:  Sæson 212, produktgruppe:623, Order 2637500.

Risikotype: Kemikalie
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 0,083 mg N-nitrosaminer og 2,34 mg/kg nitrosable stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende i kategori 2.Produktet er ikke i overensstemmelse med den nationale lovgivning og legetøjsdirektivet.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet. (Fra: Andet)

Beskrivelse:  Fem røde, hjerteformede balloner.Emballage:gennemsigtig folie med en farve, der er trykt på den øverste side, med et farvetryk.

Oprindelsesland: Spanien

Varsling indsendt af: Tyskland