Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1834/12

Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže

Název: Freckle cream

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Závažné

Kategorie: Kosmetické přípravky

Značka: Stillmans

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Chemické
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje rtuť (12 000 mg/kg).Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu. (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Malé kruhové nádoby z bílé smetany.Balení:malý, čtverečný, červený rámeček s názvem přípravku a fotografie jednoho ptáka v kruhu na jednu stranu názvu.

Země původu: Pákistán

Varování odesláno z:: Spojené království

Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Norsko