Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A12/1828/13

Produkt:  Rækker til udvidelse af elnettet

Navn: Ukendt

Batchnummer/stregkode:  Ukendt

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Elektriske apparater og elektrisk udstyr

Mærke: Sun Free

Type/modelnummer:  Ukendt

Risikotype: Elektrisk stød
Afstanden mellem sidejordkontakterne er for stor, og derfor er der ingen kontakt mellem jorden og jorden.Trådenes ender af hovedforsyningskablet er ikke tilstrækkeligt beskyttet mod at trække og snoning, og strømførende dele kan derfor blive frie.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante standard IEC 60884 og den relevante nationale standard.

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

Beskrivelse:  Netudbygning fører for 5 stik med et 2,3 m kabel.På det hvide plasthus er der tale om Nur für Wechselstrom, GS, CE, 1.5/250. "Emballage:gennemsigtig plasticpose med lukke-del af papir.

Oprindelsesland: Ukendt

Varsling indsendt af: Ungarn