Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1827/12

Výrobek:  Nafukovací míček

Název: Unknown

Číslo výrobní série / čárový kód:  3760001671988

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: Tap Ball

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Chemické
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 0,12 % hmotnostních n-butylbenzylftalátu (BBP).Kromě toho obsahuje přípravek až 0,43 % hmotnostních diisononyl-ftalátu (DINP), 14,0 % di (n-oktyl) ftalátu (DNOP) a 0,10 % hmotnostních dibutylftalátu (DBP).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud hračka nebo předmět pro péči o děti může děti vkládat do úst.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

Popis:  Nafukovací míček o průměru 35 cm, ozdobený kreslenou postavou „Michey Mouse“.Na kouli je připevněn kroužek s kroužkem na konci.(VÝROBEK MŮŽE BÝT PADĚLANÝ).

Země původu: Francie

Varování odesláno z:: Itálie

Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Španělsko