Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1825/12

Výrobek:  Výstavba budov

Název: Energiansäästölamppu

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Závažné

Kategorie: Osvětlovací zařízení

Značka: Axxel/Finbullet

Typ/číslo modelu:  ESL204

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Ostrý okraj kovového odražeče může přerušit izolaci drátu objímky.V takovém případě se živý vodič drátu může dotýkat kovové odražeče, která je v kontaktu s uzemněným přístupem k metalickému tělesa zdroje světla.Světelný zdroj může být zasunut do uzemněného zásuvkového otvoru.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu a stažení výrobku od konečných uživatelů.

Popis:  Vzhled místa na místě zabalený ve žluté lepenkové krabici.Technická specifikace:2 x FB-20 – R7s, 230V, 50 Hz, třída I.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Finsko