Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1808/12

Výrobek:  Ryby jako hračky

Název: Unknown

Číslo výrobní série / čárový kód:  2018150033005

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: Animal

Typ/číslo modelu:  Ryby

Druh rizika: Zalknutí
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé části mohou přijít volně a mohou být vkládány do úst a spolknuty dětmi.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění výrobku na trh.

Popis:  Plastové obaly na plastové obaly.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Nizozemsko

Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Belgie