Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A12/1807/13

Produkt:  Børnefløde med kamille

Navn: Ukendt

Batchnummer/stregkode:  4823015918520

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Kosmetik

Mærke: „ Домашний доктор‘‘ (Family doctor)

Type/modelnummer:  artikel 8520

Risikotype: Kemikalie
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder 0,0482 % (m/m) af konserveringsmidlet 1 — Phenoxy-2-ol (INCI-navn — Phenoxyisopropanol).Produktet er ikke i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter.

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

Beskrivelse:  Børnefløde med kamille solgt i plastrør på 42 ml med navnet Домашний доктор "'på russisk.

Oprindelsesland: Ukraine

Varsling indsendt af: Litauen

Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Letland