Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1800/17

Výrobek:  Osobní automobil

Název: RAV4

Číslo výrobní série / čárový kód:  Vyrobené od 12. června 2015 do 5. dubna 2017

Typ varování: Závažné

Kategorie: Motorová vozidla

Značka: Toyota

Typ/číslo modelu:  Vzor kodexu:WWA42Číslo ES schválení typu:E6 * 2001/116 * 0105.

Druh rizika: Úraz
Elektrostatický náboj může být vytvořen v části palivového filtru a vypouštěn do palivové přípojky nízkotlakého vedení.
Postupem času by to mohlo vést k úniku paliva prostřednictvím spojovacího potrubí paliva.Jestliže paliva unikají na silnici, mohou ohrozit i jiná vozidla.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

Popis:  Osobní automobil

Země původu: Japonsko

Varování odesláno z:: Portugalsko

Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Polsko, Slovinsko, Nizozemsko