Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1797/17

Výrobek:  Klávesnice (klávesnice),

Název: Little pianist

Číslo výrobní série / čárový kód:  7392870173520

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: JHF

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Životní prostředí
Šňůra obsahuje 1,3 % chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).
SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

Popis:  Modrá klávesnice hračky, prodávaná v lepenkové krabici s oknem.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Švédsko