Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A12/1791/12

Produkt:  Plastikdukke

Navn: Girl Fashion

Batchnummer/stregkode:  Ukendt

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Legetøj

Mærke: Happy day

Type/modelnummer:  Nr. 20101

Risikotype: Kemikalie
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi dukkens hoved indeholder 20,1 % vægtprocent bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP). I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet. (Fra: Andet)

Beskrivelse:  Plasticdukke med lang blond hår og 3 udrustninger. Emballage: pap, der er mærket med gennemsigtigt panel og karton.

Oprindelsesland: Kina

Varsling indsendt af: Tyskland