Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1790/17

Výrobek:  Školení

Název: Budo-Nord

Číslo výrobní série / čárový kód:  7332867069955

Typ varování: Závažné

Kategorie: Vybavení pro sport a volný čas

Značka: neznámý

Typ/číslo modelu:  12015–002

Druh rizika: Životní prostředí
Plasty v battech obsahují chlorované parafiny s krátkým řetězcem (VVSZ) (naměřená hodnota do 0,37 % hmotnostních).
Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením Komise č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

Popis:  Školení obsahuje červené plasty.Přibližně 50 cm.

Země původu: Estonsko

Varování odesláno z:: Švédsko