Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A12/1790/12

Produkt:  Røgdetektorer

Navn: Optical Smoke Alarm

Batchnummer/stregkode:  J.nr. 601080-80 Gencod 7 320 891 080 800) Ref. 601085-80 og Ref. 601085 Gencod 7 320 896 010 857)

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Byggevarer

Mærke: Houseguard

Type/modelnummer:  HS-102 Ref. 601080-80 (med klassisk 9V-batteri) Ref. 601085-80 og Ref. 601085 (med lithium 9V batteri)

Risikotype: Kvælning (iltmangel)
Produktet ikke detekterer røg med tilstrækkelig følsomhed. I tilfælde af brand tillader det ikke brugeren eller dem i nærheden at træffe de nødvendige forholdsregler for at slippe ud. Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14604.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, tilbagetrækning af produktet fra markedet og destruktion af produktet. (Fra: Andet)

Beskrivelse:  Indbygget, hvid, automatisk røgdetektor (diameter: 100 mm, højde: 35 mm). Stiv, gennemsigtig emballage.

Oprindelsesland: Kina

Varsling indsendt af: Frankrig