Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A12/1789/12

Produkt:  Radioreguleret legetøj

Navn: Tracker Radio Control

Batchnummer/stregkode:  6 928928 031323

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Legetøj

Mærke: Qunxing®

Type/modelnummer:  QX-3542

Risikotype: Kemikalie
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 20,7 % vægtprocent bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP). I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet. (Fra: Andet)

Beskrivelse:  Gul, batteridrevet, fjernstyret, terrængående køretøj dæk fremstillet af ufarvet, gennemsigtigt, farveløst plast. Emballage: polystyrenskal i en farvet karton.

Oprindelsesland: Kina

Varsling indsendt af: Tyskland