Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A12/1783/13

Produkt:  Epilator

Navn: Epilator

Batchnummer/stregkode:  Ukendt

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Elektriske apparater og elektrisk udstyr

Mærke: Surker

Type/modelnummer:  Epilatormodellen:reference:SK-2188Lademodel XY-030030EULD

Risikotype: Brand, Elektrisk stød
Opladerens elektriske isolering er utilstrækkelig.Krybende og isoleringsafstandene mellem de strømførende dele af de primære kredsløb og de strømførende dele af de sekundære kredsløb er ikke tilstrækkelige.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 61558 og EN 60335.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Andet

Beskrivelse:  Epilator til kvinder med oplader, pakket i papkasse.

Oprindelsesland: Kina

Varsling indsendt af: Frankrig

Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Letland