Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A12/1777/12

Produkt:  Tatoveringsfarve

Navn: Dunkelbraun marrone scuro (dark brown)

Batchnummer/stregkode:  005-06/11. Udløb før 06/2014

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Kemiske produkter

Mærke: BEAUTIFY Skin Art

Type/modelnummer:  Ukendt

Risikotype: Kemikalie
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 6,4 mg/kg bly over grænseværdien (2 mg/kg) og 26 mg/kg nikkel. Ifølge Rep (2008) 1 skal nikkelniveauerne i tatoveringsfarver være så lave, som det er teknisk muligt, da nikkel har et højt allergifremkaldende potentiale. Påføring under huden af tatoveringsfarver, der indeholder nikkel, i permanent kontakt med et sensibiliserende allergen.

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet.

Beskrivelse:  10 ml flaske med ca. 7 cm med ingredienser, mærke, parti og udløbsdato samt producent.

Oprindelsesland: Tyskland

Varsling indsendt af: Italien