Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1604/17

Výrobek:  Motocykl

Název: CBR1000RR, CBR1000 S1, CBR1000 S2

Číslo výrobní série / čárový kód:  Vzor 2017

Typ varování: Závažné

Kategorie: Motorová vozidla

Značka: Honda

Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E4 * 168/2013 * 00054 * 01

Druh rizika: Úraz
Těsnění víčka palivové nádrže může selhat a vést k úniku paliva z limitu na povrch vozovky a k riziku přibližování dříví ostatním účastníkům silničního provozu.Kromě toho může do palivové nádrže z uzávěru, který by způsobil motor, dojít k poruše, která by mohla vést k dopravní nehodě.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

Popis:  Motocykl

Země původu: Japonsko

Varování odesláno z:: Spojené království

Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko