Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1603/17

Výrobek:  LED Zadní světlo

Název: LED Rechargeable Light

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Závažné

Kategorie: Osvětlovací zařízení

Značka: Owl-Lamp

Typ/číslo modelu:  ETA-U90EWE

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Elektrická izolace nabíječky není dostatečná.Uživatel proto mohl získat úraz elektrickým proudem od přístupných kovových částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

Popis:  Zpětné nabíjení LED vybavené nabíječkou („Travel Adadaptér“).Prodáván v lepenkové krabici.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Finsko