Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1601/17

Výrobek:  Smetana na slunci

Název: neznámý

Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č. 506017, čárový kód 5017371147949

Typ varování: Závažné

Kategorie: Kosmetické přípravky

Značka: Sun Tropic

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Chemické
Přísada proti slunci obsahuje methylisothiazolinon (MI) a látku methylchloroisothiazolinon (MCI).Kožní styk s přípravky obsahujícími MCI/MI-obsahující může vyvolat alergickou kontaktní dermatitidu u citlivých osob.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

Popis:  Kosmetické přípravky, které se neoplachují, se uvádějí do růžové a žluté plastové zkumavky.

Země původu: Spojené království

Varování odesláno z:: Litva