Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1598/17

Výrobek:  Smetanová krém

Název: 24H AQUA BOOSTER

Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č. 140667, čárový kód 4085404510306

Typ varování: Závažné

Kategorie: Kosmetické přípravky

Značka: MARBERT

Typ/číslo modelu:  02 Light

Druh rizika: Chemické
Produkt obsahuje methylchloroisothiazolinon (MCI).Dermální kontakt s přípravky obsahujícími MCU může vyvolat alergickou kontaktní dermatitidu u senzibilizovaných osob.Smetana obsahuje rovněž isobutylparaben, jak je uvedeno v seznamu složek na obalu.Toto paraben má potenciální činnost narušující činnost žláz s vnitřní sekrecí.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

Popis:  Zabarvený obličej ve zkumavce, dodávaný v lepenkové krabici.

Země původu: Německo

Varování odesláno z:: Litva