Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1593/17

Výrobek:  Výrobek pro zesvětlení kůže

Název: Fade Cream

Číslo výrobní série / čárový kód:  1A7

Typ varování: Závažné

Kategorie: Kosmetické přípravky

Značka: Ultra Glow

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Chemické
Výrobek obsahuje hydrochinon (naměřená hodnota do 2 % hmotnostních).Hydrochinon může způsobit podráždění kůže a dermatitida.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

Popis:  Bílá smetana v kovové trubici, zabalená v krabici.

Země původu: Spojené státy

Varování odesláno z:: Německo