Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1591/15

Výrobek:  Ruční svítilna

Název: Strong Dint Search Light

Číslo výrobní série / čárový kód:  6 914051 102801

Typ varování: Závažné

Kategorie: Osvětlovací zařízení

Značka: YANUO

Typ/číslo modelu:  Yn-999 (na výrobku);JG-999 (na obalu)

Druh rizika: Požár, Úraz elektrickým proudem
Průřez jádra lanek je nedostatečný:v případě zkratu se dráty mohou přehřívat a způsobit požár.Rozměry vidlice jsou příliš malé a uživatel se v důsledku toho může dotýkat živých kolíků zátky.Konce drátů ze síťového přívodu nejsou patřičně chráněny před vytažením a zkroucení a mohou být odděleny a zpřístupněny.Ochranný kryt LED panelu lze odstranit ručně během nabíjení, což vede k tomu, že živé části budou přístupné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

Popis:  Dobíjení LED svítilnou.Baterie lze nabíjet prostřednictvím vestavného síťového kabelu, který je umístěn v prostoru pro skladování.Balení:lepenkové krabice.

Země původu: neznámý

Varování odesláno z:: Maďarsko