Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1589/17

Výrobek:  Tetovací barva

Název: Burnt Orange

Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže 25.3.15

Typ varování: Závažné

Kategorie: Chemické výrobky

Značka: Eternal Ink

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Mikrobiologické
Barva je znečištěna aerobními bakteriemi a plísněmi.Proto není sterilní a představuje riziko infekcí.Výrobek není v souladu s rezolucí Rady Evropy ReAP (2008) 1 a s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

Popis:  Oranžová barva 30 ml tiskařské barvy.

Země původu: Spojené státy

Varování odesláno z:: Itálie