Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1584/17

Výrobek:  Osvětlovací řetězec

Název: LUZ MICRO 50L

Číslo výrobní série / čárový kód:  8435200010146

Typ varování: Závažné

Kategorie: Světelné řetězy

Značka: neznámý

Typ/číslo modelu:  L-1014

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Uživatel má přístup k živým částem ovládacího zařízení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení produktu z trhu

Popis:  Systém osvětlení se 50 světly.Pochází z lepenkové krabice.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Španělsko