Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1580/17

Výrobek:  Hračka z mýdla se bublinou

Název: MINI MINI BOLLE

Číslo výrobní série / čárový kód:  9772420884317Kód 70011–31, šarže 110

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: GIAV TOYS

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Mikrobiologické
Roztok mýdla hračky obsahuje mezofilní aerobní bakterie (měřené množství 1500000 cfu/g) a byl zjištěn výskyt Pseudomonas aeruginosa.Existuje riziko výskytu infekcí, neboť řešení může přijít do styku s ústy, rukama a očima.Výrobek není v souladu s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

Popis:  Hračka z mýdla se bublinou

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Itálie