Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/1579/17

Výrobek:  Blastočištění Git

Název: Blastcleaning grit, Aluminium silicate blastcleaning grit, Coal slag grit, ABRASIVE ISO 11126 N/CS/G, Straalgrit, Expendable Abrasive

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Závažné

Kategorie: Stavební výrobky

Značka: SIBELCO EUROGRIT

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Chemické, Zdravotní rizika / ostatní
Během používání mohou uživatelé vdechnout drolivá azbestová vlákna (karcinogenní – třída 1 IARC), která jsou karcinogenní.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 76/769/EHS o omezení chemických látek a nařízení REACH (včetně přílohy XVII).

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

Popis:  Eurolihem je hlinitokřemičitan lastoma z uhlí vyrobené ze strusky z uhlí z uhelných elektráren.

Země původu: Ukrajina

Varování odesláno z:: Nizozemsko